Brokerways vd Per Nyquist brinner för utveckling

Per Nyquist har lång erfarenhet inom finansbranschen och började sin karriär 1990 på Entra Finanssystem som utvecklade Finess (senare omdöpt till Wizer). Det bästa Per vet är skapa välfungerande systemlösningar. Under internetboomen i slutet av 90-talet startade Per Deponova tillsammans med Aktiespararna och några tidigare kollegor. De utvecklade värdepapperssystemet Stockhome som var marknadens första helt webbaserade system. Det var också genom Deponova som Per lärde känna Anders Olsson, Mikael Smedbäck och Joakim Kelfve. Tillsammans startade de Brokerway år 2006 och påbörjade utvecklingen av ett nytt värdepapperssystem vid namn STX. Det innebär att Per under sin karriär har varit med och både designat och utvecklat tre stora värdepapperssystem – en ganska svårslagen merit. På Brokerway arbetar Per som både VD och utvecklare. Det är den perfekta kombinationen enligt honom själv.

Pers huvudsakliga sysselsättning just nu är att studera europeiska regelverk som berör Brokerways kunder. Det mest spännande just nu heter Shareholders Rights Directive (SRD) och syftar till att förbättra kommunikationen mellan aktiebolagen och dess ägare. Ett annat område som tar mycket av Pers tid är hur Brokerways kunder ska rapportera skatt på utdelningar och räntor till USA. Hanteringen av skatter varierar väsentligt mellan olika länder. Det är ett område som behöver harmoniseras för att skapa ökad effektivitet och bättre kontroll. Det är ett bra exempel på hur Brokerways kunder måste förhålla sig till lagar och regler.

– Företag som försöker smita undan olika etiska principer kommer stöta på problem i framtiden och de äventyrar även sitt rykte. Det är kul och spännande att det går att göra affärer på det som är etiskt korrekt, säger Per Nyquist.