Brokerway’s tjänst för information kring bolagshändelser via ISO 15022

Brokerway tillhandahåller en tjänst för att informera om bolagshändelser via ISO 15022. Euroclear Sweden använder Brokerway’s tjänst för att erbjuda sina kunder att ta emot information om bolagshändelser via ISO 15022-meddelanden. Tjänsten riktar sig till de banker och finansiella institut som är anslutna till Euroclear Sweden och har utvecklats och uppgraderats tillsammans med Brokerway. Tjänsten knyter ihop informationsflöden och gör det enklare för Euroclear Swedens kunder att göra avstämningar samt kommunicera mer effektivt vid bolagshändelser som t.ex. aktieutdelning och ränteutbetalning.

– Vi har sett ett växande intresse från våra kunder att erhålla meddelanden om bolagshändelser via ISO-format. Ökad användning av standarder ger på sikt en mer automatiserad och harmoniserad europeisk finansmarknad,
säger Anders Löfgren, Chief Business Development Officer, Euroclear Sweden.

– Vi är glada att vara en del av arbetet med att automatisera och harmonisera finansiella tjänster och därmed underlätta för Euroclear Swedens kunder att hantera bolagshändelser. Genom samarbetet med Euroclear Sweden bidrar vi till en effektivare värdepappersmarknad, säger Per Nyquist, VD på Brokerway.